EliteTerapeuté


Kdo jsou EliteTerapeuté:

 

  • fyzioterapeuti registrovaní u Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (mohou tedy svou práci vykonávat bez odborného dohledu)

 

  • absolventi vysokých škol (Ostravská univerzita v Ostravě a Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)

 

  • odborníci podstupující stálý proces sebevzdělávání (certifikované a odborné kurzy, vzdělávací akce pod záštitou odborníků)

 

  • bývalí vrcholoví (atletika, basketbal, fotbal, judo, plavání) a nyní aktivní sportovci v různých odvětvích

 

  • lidé s komplexním pohledem na klienta (pohybové obtíže dávají do kontextu s prostředím, ve kterém žijete) a propagující individuální přístup k jeho osobě

 

Kdo patří do našich řad: