Nabídka služeb


Individuální fyzioterapie

Kineziologický rozbor

Jedná se o komplexní vyšetření, které se skládá z odebrání anamnézy (rozhovor s klientem) a samotného klinického vyšetření. To se sestává z vyšetření pohledem, pohmatem, pohybem a specifickými vyšetřovacími metodami, které terapeut na základě postupného seznamování se s pohybovými obtížemi klienta vyhodnotí jako adekvátní. Na základě vyšetření stanovíme v rámci rehabilitačního plánu klíčové oblasti, kterým se v terapii budeme věnovat. Součástí je také obeznámení klienta s výsledky kineziologického rozboru a vysvětlením jeho obtíží.

Kinezioterapie

Dříve nazývaná individuální léčebná tělesná výchova, dnes spíše kinezioterapie, je jakousi edukací pacienta jak se naučit správně a efektivně cvičit se svým tělem. Tato oblast tvoří nejvýznamnější část práce fyzioterapeuta. Cílem fyzioterapie je na základě kineziologického rozboru ušít na míru klientovi a jeho obtížím danou pohybovou aktivitu (kinezioterapii nebo-li cvičení), reedukaci (přeučení) stereotypů a zasazení cvičebního programu do jeho běžných denních aktivit. Zde využívá fyzioterapeut principy různých terapeutických konceptů jako jsou například Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře, SM systém dle Smíška, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace a mnoho dalších. Prvky různých terapeutických konceptů kombinuje fyzioterapeut v závislosti na potřebách a schopnostech klienta.

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Mobilizaci využíváme při kloubních blokádách. Ať už se jedná o akutní blokádu krční páteře, dlouhodobou (chronickou) blokádu hrudní páteře a žeber vlivem vadného držení těla nebo blokádu lýtkové kosti vlivem přetížení kolene při sportu, vždy používáme konkrétní postupy dle ošetřované oblasti a možností klienta. Cílem mobilizace je odstranění kloubní blokády a umožnění obnovy pohybu, odstranění bolesti nebo i uvolnění okolního svalového spasmu. Odblokování bývá často doprovázeno specifickým zvukem – „lupnutím“.

Techniky měkkých tkání

Tyto techniky bývají klienty často zaměňovány za masáže. Jedná se však o cílené ošetření změn v měkkých tkáních těla (kůže, podkoží, fascie a svaly). K ošetření těchto změn, jako jsou například bolestivé spoušťové body ve svalech (trigger pointy), zvýšené svalové napětí, stažené jizvy (i několik let po zákroku), snížená posunlivost zádové fascie a další, využíváme tzv. release fenoménu. Ten s respektem k napětí a protažitelnosti jednotlivých tkání způsobuje jejich uvolnění. Mezi techniky, které k dosažení tohoto výsledku využíváme, patří mimo jiné post-izometrická svalová relaxace, presura anebo muscle energy technique.

Nácvik autoterapie

Autoterapie je prováděna klientem v domácím nebo pracovním prostředí na základě instrukcí od fyzioterapeuta. Většinou navazuje na kinezioterapii, kdy terapeut klienta naučí několik cviků a pravidel, které může klient provádět doma, v práci nebo při sportovních aktivitách.

 

Fyzioterapie ve vašem prostředí

Přednášky o ergonomii pracovního místa a manipulaci s břemeny

Máte starost o své zaměstnance? Chcete se ujistit, že se jim dostalo potřebných informací o správném nastavení pracovního místa nebo o manipulaci s břemeny? Náš dvouhodinový workshop je plně dostačující k osvojení si ne jen základních pravidel ergonomie pracovního místa (výška monitoru, správná myš, podepření nohou a mnoho dalšího), ale také k pochopení a nácviku správných pohybových stereotypů při manipulaci s břemeny či naučení se vhodných cviků při dlouhodobé jednostranné zátěži.

Skupinová cvičení kompenzační, balanční, postřehová, plyometrická, relaxační, protahovací aj.

Potřebujete poradit, zastoupit nebo jen zpestřit práci se svými svěřenci? Neváhejte nás kontaktovat. Připravíme vám na míru sestavenou cvičební jednotku spolu s její praktickou ukázkou a korekcí vámi vedených sportovců.

Nevíte, proč se vašemu svěřenci stále navrací zranění? Proč již výkonnostně nestoupá? Známe fyziologii lidského těla a biomechaniku jeho pohybu. Víme, kdy pracuje tělo ekonomicky, tudíž i kvalitně a výkonnostně na vysoké úrovni. Naši fyzioterapeuti mají nejen teoretické znalosti, ale také osobní zkušenosti se širokou škálou sportovních aktivit. Nechte nás proto sledovat váš běžný tréninkový proces a spolu přijdeme na důvod možných stagnací či vleklých zranění.

Hledáte někoho, kdo s vámi bude spolupracovat na dlouhodobější bázi a pozná vaše zázemí, porozumí vašim požadavkům a cílům? Sháníte někoho, kdo vám pomůže jednorázově? V obou případech jsme tu pro vás.

 

Kurzy a workshopy pro veřejnost

 

Taping

Taping (tejpink) je technika využívající tejpovacích pásků ke stimulaci nebo zklidnění svalstva, k zafixování bolestivých kloubů či podpoře organismu při vyšší fyzické námaze. Dle druhu materiálů tejpovacích pásků a způsobu aplikace lze taping rozdělit na:

Klasický taping

Při klasickém tejpování je použita pevná bílá páska, která slouží především k zafixování a stabilizaci segmentu v dané poloze. Dojde tak k jeho pasivnímu zpevnění. Například zatejpování zápěstí (tenis, squash, silová práce), tejpování kloubů ruky (volejbalisti, stav po vymknutí palce) aj.

Kinesiotaping

Kineziotaping využívá pružné barevné tejpy, které se přirozeně napínají při pohybu zatejpované části těla. Ve srovnání s klasickým tejpem dochází k aktivní podpoře svalů, kloubů anebo vazů. Možnosti využití jsou rozsáhlé. Například snížení napětí namoženého (nataženého) svalu, stabilizace ramenního kloubu (stav po vymknutí), odlehčení a zpevnění bolestivého kolene (artróza), snížení otoku, podpora oslabeného svalu (stav po operaci) aj.

Dynamictaping

Pro dynamický způsob tejpování jsou použity také pestrobarevné tejpy, které jsou navíc ještě pružnější a zároveň silnější než kineziotejp. Tejpy se dají natáhnout nejen do délky, ale také do šířky. Dynamictejp se od kineziotejpu liší i ve způsobu aplikace, kdy je při lepení využíván pohyb končetin a těla. Lze tedy ovlivnit celé skupiny svalů a tak i více směrů pohybů najednou. Dynamický tejp lze považovat za povolený doping pro svaly – pohyb s tejpem je usnadněn. Škála využití je široká, například ovlivnění tenisového lokte, podpora správné funkce chodidla a další.